Кафедра дитячої стоматології Дніпровського державного медичного університету вітає всіх студентів з початком нового навчального року!

Незважаючи на складну ситуацію, ми продовжуємо навчальний процес та робимo все можливе для надання судентам якісних освітніх послуг в онлайн- та оффлайн-форматі. Всі співробітники кафедри від професора до асистента сумлінно виконують лікувальну роботу на оффлайн заняттях зі студентами!

До уваги іноземних студентів 2 курсу 451 групи!

Наступні студенти мають заборгованість з дисципліни: «Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології»:

  1. Аіт Бен Фатар Саад - 11 нб ( з теми 4 по тему 14)

  2. Абудраф Юссеф - 14 нб ( з теми 1 по тему 14)

  3. Белмазузі Закаріа - 7 нб ( з теми 8 по тему 14)

  4. Хамдан Уссама - 14 нб( з теми 1 по тему 14)

  5. Худаібі Таха - 14 нб( з теми 1 по тему 14)

  6. Мааша Ях’я - 14 нб ( з теми 1 по тему 14)

  7. Ез-Земзамі Бадр-Еддін - 10 нб ( з теми 3 по тему 14)

Відпрацювання пропущених занять виконується на платформі Moodle за посиланням:

http://moodle.dma.dp.ua/course/view.php?id=344

Для допуску до диференційного заліку в межах індивідуальної сесії студентам необхідно виконати всі завдання згідно пропущених занять, та відправити відповіді на відповідні теми. Після отримання позитивних оцінок по пропущеним заняттям студенти отримують допуск до залікового заняття(диференційного заліку), який складається з фінального тестового контролю. Термін виконання до 15.08.2022 року.

Attention foreign english-speaking students of the 2nd year.

Groups 462, 463, 464!

The following students have debts from the discipline: "Propaedeutics of children's therapeutic dentistry"

462

Mansour Omar

Bin Omran Omr Ahmed Omar - 8nb

Khalila Mohammad - 10nb

Mammad Othman - all topics

Ovda Makram - 10nb

Oksih Fuad - all topics

Hatib Salah - 8nb

463

Ben-Said Youssef - all topics

Griri Sirin - 12nb

464

Jdua Zaid - all topics

Zeddu Yasser - all topics

Ossman Ahmad Mohamad

Khroob Yazan - all topics

Working off missed classes on the Moodle platform at the link:

http://moodle.dma.dp.ua/course/view.php?id=600

In order to be admitted to the differential assessment within the individual session, students must complete all the tasks according to the missed classes and send answers to the relevant topics. After receiving positive grades for missed classes, students receive admission to a credit class (differential credit), which consists of a final test control. Deadline until August 15, 2022.