Профілактика стоматологічних захворювань

Профілактика стоматологічних захворювань викладається у 5 семестрі (3 рік навчання), складається з 1 модуля до якого входить три змістовних модулі. Дає змогу студентам оволодіти основними практичними навичками профілактики, які необхідні на дитячому терапевтичному прийомі.

Особливістю є те, що ця навчальна дисципліна, надає змогу студентам оволодіти певними навичками проведення профілактичних оглядів та епідеміологічного стоматологічного обстеження населення, виявлення та усунення факторів ризику виникнення стоматологічних захворювань, організації та здійснення профілактичних заходів у дітей різного віку на індивідуальному, груповому рівнях, а також методами стоматологічної освіти та здійснення мотивації населення до підтримки стоматологічного здоров'я. Набуті таким чином знання та вміння вони використовуватимуть під час практичної діяльності.