Oртодонтія

Викладання дисципліни «Oртодонтія» здійснюється на 3, 4 та 5 роках навчання і структурована на змістовні модулі, які вивчаються шляхом ротації модулів (блоку змістових модулів) на 3-5 курсах.

Особливістю є те, що ця навчальна дисципліна, надає змогу студентам оволодіти певними ортодонтичними маніпуляціями в клініці ортодонтії. Студенти вчаться аналізувати результати обстеження хворого, обґрунтовувати і формулювати синдромний діагноз, проводити диференціальну діагностику, проводити первинну та вторинну профілактику найбільш поширених аномалій та деформацій зубощелепного апарату.